CZ BK 3N3D
  • Travel details
  • Specific itinerary
 

PJRMVV/CZ                                            

 1.  CZ6042 G   SU26MAR  SGNPEK HK20  2355 0545+1    E 2 T2                    

 2.  CZ6041 G   TH30MAR  PEKSGN HK20  0150 0610      E T22                     

 ==

PCNN2N/CZ                                            

 1.  CZ6042 G   SU09APR  SGNPEK HK20  2355 0545+1    E 2 T2                    

 2.  CZ6041 G   TH13APR  PEKSGN HK20  0150 0610      E T22    

D 01HCMC BC KINH  BLD

HDV và xe ôtô đón đoàn ti sân bay Bc Kinh. An sang , Quý khách tham quan Di Hoà Viên Cung đin mùa hè ca T Hy Thái HuAn trua xong, dua doan ve khach san nhan phong nghi ngoi, Quý khách xem biu din xiếc. Ăn ti, Quý khách thưởng thc món v